top of page
Cancellation-Policy-.png
newgvclogo.png

VILKÅR FOR BRUG AF HJEMMESIDE

Vilkår for brug af webstedet

 

Indholdet og informationen Global Vacation Club, der vises på dette Global Vacation Club-websted ("webstedet"), tilhører Global Vacation Club GVC) og/eller andre parter. Downloading, reproduktion eller retransmission af GVC-oplysninger, bortset fra til ikke-kommerciel individuel brug, er strengt forbudt. Du er velkommen til at gennemse webstedet til enhver tid; ved at gennemse dette websted er du dog underlagt vilkårene og betingelserne ("Vilkår og betingelser") for dette websted. Ved at få adgang til dette websted accepterer du, uden begrænsning eller kvalifikation, følgende vilkår og betingelser. Hvis du IKKE accepterer vilkårene og betingelserne, skal du afbryde din brug af dette websted. 

POLITIKKER FOR BRUG ER OPDATERET MED EFTER 10. DECEMBER 2021.

VILKÅR OG BETINGELSER

Brug af webstedet

GVC forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre vilkårene og betingelserne og til at ændre, tilføje eller afbryde ethvert aspekt, indhold eller funktion på webstedet. Sådanne ændringer, modifikationer, tilføjelser, sletninger træder i kraft ved meddelelse herom, som kan gives til dig ved opslag på webstedet, via e-mail eller på anden måde. Fortsat brug af webstedet af dig skal udgøre din bindende accept af sådanne ændringer, modifikationer, tilføjelser eller sletninger. Kun webstedet ejes og drives af GVC og dets tilknyttede virksomheder og indeholder materiale, der helt eller delvist stammer fra materiale leveret og ejet af GVC og andre kilder. Sådant materiale er beskyttet af copyright, varemærke og andre gældende love. Du må ikke ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere, offentligt vise, forberede afledte værker baseret på eller på nogen måde distribuere noget materiale fra webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, lyd, video, kode og software. GVC hverken garanterer eller repræsenterer, at din brug af materialer, der vises på webstedet, ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjeparter, som ikke ejes af eller er tilknyttet GVC. GVC's internetsider kan indeholde eller henvise til varemærker, patenter, ophavsretligt beskyttede materialer, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer eller andre ejendomsrettigheder tilhørende GVC og/eller andre parter. Ingen licens til eller ret til sådanne varemærker, patenter, ophavsretligt beskyttede materialer, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer og andre ejendomsrettigheder tilhørende GVC og/eller andre parter er givet til eller overdraget til dig._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Global Vacation Club og de programmer og produkter, der leveres under Global Vacation Club-mærket, ejes, udvikles eller sælges ikke af Global Vacation Club. Global Vacation Club bruger Global-mærkerne under licens fra Global Vacation Club og dets tilknyttede selskaber. 

 

Du accepterer, at du kun vil foretage legitime reservationer i god tro til brug for dig og dine inviterede gæster, og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning, videresalg, utilladelig tildeling eller offentliggørelse på tredjeparts websteder, eller foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller enhver reservation i forventning om efterspørgsel.

Ansvarsbegrænsning

DIN BRUG AF OG Browser IND PÅ SIDE ER PÅ EGEN RISIKO. DU PÅTAGER DU Fuldt ANSVAR FOR IMPLEMENTERING AF TILSTRÆKKELIGE PROCEDURER OG KONTROL FOR AT OPFYLDE DINE KRAV TIL NØJAGTIGHED OG EGNETHED AF WEBSTEDET, HERUNDER OPLYSNINGERNE OG FOR AT VEDLIGEHOLDE ENHVER MIDLER, SOM DU KAN KRÆVES TIL NØJAGTIGHED. LEVERET HERUNDER. DU ANERKENDER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG ALLE OPLYSNINGER SENDES ELLER MODTAGES I FORBINDELSE HERMED, MÅSKE IKKE VÆRE SIKKER OG KAN BLIVER ANYTTET AF UAUTORISEREDE PARTER. DU PÅTAGER DU ANSVAR FOR HELE OMKOSTNINGERNE TIL ALT NØDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION ELLER RETNING AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER ANDEN EJENDOM. MVCI, DETS MODER- ELLER DATTERSELSKABER ELLER DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAF, TILFÆLDELIG, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, DER ER OPSTÅET UD ELLER DER ER I FØLGENDE AF BRUG. FORSINKELSEN ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE WEBSTEDET, ELLER TIL NOGEN INFORMATION, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ANNONCERES PÅ ELLER OPHÅNTES GENNEM WEBSTEDET, MVCI'S FJERNING ELLER SLETNING AF EVENTUELLE MATERIALER ELLER OPTAGELSER, DER ER INDGIVET ELLER INDGIVET AF EN US PÅ WEBSTEDET, UANSETT BASEREDE PÅ KONTRAKT, TORT, STRIKT ANSVAR ELLER ANDEN MÅDE, SELVOM GVC ELLER NOGEN AF DETS DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LEVERANDØRER ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SKADER. DENNE FRASKRIVELSE GÆLDER UDEN BEGRÆNSNING FOR ENHVER SKADER ELLER SKADER SOM OPSTÅR AF ENHVER FEJL I YDEEVNE, FEJL, UDLEDELELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFTEN ELLER TRANSMISSION, COMPUTERKORRUP, FIRENETVIRUS, NETVIRUS, FIRENET, ELLER TYVERI, ØDELEGGELSE, UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF ELLER BRUG AF NOGEN REKTOR. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER SPECIFIKKE, AT GVC, DETS MODER- ELLER DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LEVERANDØRER IKKE KAN ER ANSVARLIG FOR NOGEN ANGÆNENDE, OFFENSIV ELLER ULOVLIG OPFØRSEL AF NOGEN BRUGER AF WEBSTEDET.

Du accepterer, at du ikke vil bruge nogen enhed, software eller andre redskaber til at forstyrre eller forsøge at forstyrre webstedets korrekte funktion, og at du ikke vil foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur. Derudover accepterer du, at du ikke vil bruge nogen robot, edderkop, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere vores websider eller indholdet heri uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra en autoriseret GVC-repræsentant (et sådant samtykke anses for at givet for standard søgemaskineteknologi, der anvendes af internetsøgewebsteder til at dirigere internetbrugere til webstedet). 

 

Siden kan give dig mulighed for at bruge brugernavne, adgangskoder eller andre koder eller enheder til at få adgang til begrænsede dele af webstedet ("adgangskoder"). Indholdet i sådanne begrænsede områder er fortroligt for GVC og leveres kun til dig til personlig brug. Vi forbeholder os retten til at forbyde brugen af sådanne adgangskoder på dine vegne af tredjeparter, hvor vi fastslår, at en sådan brug forstyrrer webstedets drift eller resulterer i kommercielle fordele for andre enheder til skade for os. Du har en unik adgangskode, så adgangen til oplysninger kan begrænses til kun de personer, som du har givet adgangskoden til. Det er dit ansvar at beskytte adgangskodens fortrolighed. GVC påtager sig intet ansvar for nogen adgang til information eller transaktioner, der udføres med den adgangskode, du har fået. Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer adgangskoden med jævne mellemrum, hvis du har mistanke om, at kendskabet til adgangskoden ikke længere er begrænset til dem, du har godkendt.

 

Indsendelser

Enhver kommunikation eller materiale, du sender til webstedet via elektronisk post eller på anden måde, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Alt, hvad du transmitterer eller poster, anses for at være ejendom tilhørende og kan bruges af GVC eller dets tilknyttede selskaber til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, offentliggørelse, transmission, offentliggørelse, udsendelse og udsendelse. Ydermere er GVC gratis at bruge og skal anses for at eje enhver idé, koncept, knowhow eller teknik indeholdt i enhver kommunikation, du sender til webstedet til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester ved hjælp af sådanne oplysninger. Afsløring, opslag, indsendelse eller tilbud om indsendelser til webstedet skal udgøre en overdragelse til GVC af alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til en sådan indsendelse. GVC må redigere, kopiere, udgive, distribuere, oversætte og på anden måde bruge ethvert medie, som du videresender til GVC eller poster på webstedet, og vil udelukkende eje alle sådanne rettigheder, titler og interesser og skal ikke være begrænset på nogen måde i sin brug, kommerciel eller på anden måde, af indsendelsen eller opslag. GVC er og er ikke forpligtet til at: (1) opretholde nogen af dine eller en brugers indlæg eller indlæg i fortrolighed; (2) at betale dig eller enhver bruger enhver kompensation for indsendelser; eller (3) for at svare på dine eller andre brugeres indlæg eller indlæg.

Ophavsretsbeskyttelse

Hvis du i god tro mener, at materialer, der er hostet på webstedet, krænker din ophavsret, kan du sende en skriftlig meddelelse til den udpegede copyright-agent for Global Vacation Club på vegne af GVC, som indeholder følgende oplysninger. Bemærk, at din klage ikke vil blive behandlet, hvis den ikke er korrekt udfyldt eller er ufuldstændig. Eventuelle urigtige fremstillinger i din meddelelse om, hvorvidt indhold eller aktivitet krænker, kan udsætte dig for erstatningsansvar. 

 

 

(i) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

 

 

(ii) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt onlinested er dækket af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på det pågældende websted.

 

 

(iii) Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller som adgang til skal deaktiveres, og oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at tillade GVC at lokalisere materialet.

 

 

(iv) Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at tillade GVC at kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, en e-mailadresse, hvorpå den klagende part kan kontaktes.

 

 

(v) En erklæring om, at den klagende part har en god tro overbevisning om, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af copyright-indehaveren, dennes agent eller loven.

 

 

(vi) En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige og under straf for mened, at den klagende part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.


 

Du kan sende din udfyldte meddelelse til os på Global Vacation Club via e-mail til GVC.

 

GVC-blogside(r)

Siden kan give dig og andre brugere mulighed for at indsende, poste, vise, transmittere og/eller udveksle information, ideer, meninger, fotografier, billeder, noter, video, kreative værker eller anden information, beskeder, transmissioner eller materiale til os, webstedet eller andre ("Opslag" eller "Opslag"). Opslag afspejler ikke GVC's synspunkter; og GVC har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller gennemgå nogen opslag på webstedet. GVC påtager sig INTET ansvar eller erstatningsansvar, der opstår som følge af indholdet af sådanne opslag eller for nogen fejl, bagvaskelse, injurier, bagvaskelse, udeladelse, usandhed, uanstændighed, pornografi, bandeord, fare eller unøjagtighed indeholdt i nogen information i sådanne opslag på webstedet. Det er strengt forbudt at poste eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skandaløst, inflammatorisk, pornografisk eller profant materiale, der kunne udgøre eller opmuntre til adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde enhver lov. Global Vacation Club vil samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder eller pålægger GVC at afsløre identiteten af enhver, der sender sådanne oplysninger eller materialer. 

 

Registrering som bruger af GVC-bloggen indebærer, at du accepterer, at du ikke vil poste noget materiale, der kan forårsage stød, som er beskyttet af ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret - uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af en sådan ophavsret - eller som indeholder personlige telefonnumre eller adresser. At du ikke vil bruge GVC-blogsiderne til at poste eller transmittere annoncer eller kommercielle henvendelser af nogen art. At GVC eller dets agent har ret til at redigere, censurere, slette eller på anden måde ændre ethvert opslag. Dette websted verificerer eller garanterer ikke nøjagtigheden af det materiale, der er postet på GVC-blogsiderne, eller bærer noget ansvar for tab, skader eller andre forpligtelser forårsaget af opslag. 

 

GVC kan efter eget skøn opsige din medlemsadgangskode og -konto (eller enhver del heraf) eller din adgang til webstedet, eller fjerne og kassere enhver kommunikation, der er transmitteret af dig, eller information gemt, sendt eller modtaget via webstedet uden forudgående meddelelse og af enhver grund, herunder, men ikke begrænset til: (i) samtidig adgang til webstedet med identiske brugeridentifikationsnumre, (ii) tillade en anden person eller enhed at bruge dit brugeridentifikationsnummer til at få adgang til webstedet, (iii) evt. anden adgang eller brug af webstedet, undtagen som udtrykkeligt angivet, (iv) enhver overtrædelse af vilkårene og betingelserne i disse vilkår og betingelser eller reglerne og reglerne vedrørende brugen af softwaren og/eller datafiler indeholdt i eller tilgået gennem webstedet, eller (v) manipulation med eller ændring af nogen af softwaren og/eller datafilerne indeholdt i eller tilgås via webstedet. Du kan opsige din adgang til GVC-blogsiden nedenfor med tredive (30) dages skriftligt varsel fra dig til GVC om din hensigt om at opsige. Opsigelse, suspension eller annullering af dine adgangsrettigheder påvirker ikke nogen rettighed eller lettelse, som GVC kan være berettiget til, ved lov eller egenkapital. Ved opsigelse af dit medlemskab vil alle rettigheder, du har fået, automatisk opsiges og straks vende tilbage til GVC og dets licensgivere.

Fraskrivelse af garantier

Mens GVC gør en rimelig indsats for at inkludere ajourførte oplysninger på webstedet, giver GVC ingen garantier eller erklæringer om dets nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed, fuldstændighed eller andet. Indholdet, materialer og produkter eller tjenester, der er tilgængelige på eller tilgængelige via webstedet, er SOM DE ER og er i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning,

GVC FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE, OG GARANTIER, DER ER UDVIKLET FRA. GVC GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONERNE I SÅDANNE MATERIALER OG PRODUKTER, ELLER PÅ WEBSTEDET, VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, VIL VÆRE TILGÆNGELIGE TIL BRUG, AT DEFEKTER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT DER INKLUDERER SERVICESITET, INDHOLD, ELLER SERVEREN, DER GØR DEM TILGÆNGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl

GVC-oplysninger kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl, herunder, men ikke begrænset til, unøjagtigheder i forhold til priser eller tilgængelighed. GVC påtager sig ikke ansvar eller erstatningsansvar for sådanne unøjagtigheder, fejl eller udeladelser og har ingen forpligtelse til at respektere oplysninger, der er påvirket af sådanne unøjagtigheder. GVC forbeholder sig retten til at foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer af GVC-oplysningerne og til de produkter og programmer, der er beskrevet i sådanne oplysninger, til enhver tid uden varsel.

Tilgængelighed af produkter og tjenester

GVC's internetsider indeholder information om GVC's mulighed for at booke verdensomspændende produkter og tjenester, som ikke alle er tilgængelige alle steder eller ejet af GVC. En henvisning til et GVC-produkt eller -tjeneste på et GVC-websted betyder ikke, at sådanne produkter eller tjenester ejes af GVC eller vil være tilgængelige i dit område.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde GVC og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber og deres respektive embedsmænd, direktører, ejere, ansatte, agenter, informationsleverandører og licensgivere (samlet "de skadesløse parter") skadesløse fra og imod ethvert krav, ansvar , tab, handlinger, sager, omkostninger og udgifter (inklusive advokatsalærer), der opstår som følge af eller pådraget dig ethvert brud fra dig af disse vilkår og betingelser. GVC forbeholder sig retten til på egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig, og i sådanne tilfælde accepterer du at samarbejde med GVC's forsvar af et sådant krav.

Ikke-GVC-websteder

Hvis du vælger at forlade webstedet via links til andre ikke-GVC-websteder, herunder annoncørers, er GVC ikke ansvarlig for disse websteders privatlivspolitikker eller de cookies, som disse websteder bruger. Fordi GVC ikke har kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer du, at GVC ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer og ikke godkender og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for indhold, reklamer, produkter , eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websteder eller ressourcer.

Lovvalg

GVC er en virksomhed, der er registreret i Det Forenede Kongerige (virksomhedsregistreringsnummer 12346367), og vores websted er underlagt lovene i Det Forenede Kongerige. GVC vil videregive enhver information vedrørende brugen af dette websted, herunder personlige oplysninger vedrørende dig, uden din tilladelse, når det kræves af loven, eller i god tro overbevisning om, at en sådan handling er nødvendig for at efterforske eller beskytte mod skadelige aktiviteter for GVC-gæster, besøgende, associerede, eller ejendom (herunder dette websted) eller til andre.

newgvclogo.png
bottom of page